Ventilatie

Waarom ventileren

Waarom ventileren?

We brengen maar liefst 85 % van onze tijd door in gebouwen, waarvan 70% in onze woning. De luchtkwaliteit binnenshuis heeft dus een belangrijke invloed op onze gezondheid.

Een gezond binnenklimaat is zeer belangrijk voor elke bewoner van de woning.

Er zijn 4 goede redenen om voldoende te ventileren

 1. De hedendaagse manier van bouwen houdt in dat men streeft naar een maximale isolatie. Daardoor kan het huis op zichzelf niet meer ademen zoals vroeger. M.a.w. de warmte blijft binnen en de verse gezonde lucht buiten, met als gevolg: gezondheidsklachten, vocht en verontreinigde geuren blijven hangen én het beschadigt op termijn uw woning.
 2. Mensen gebruiken zuurstof en ademen koolstofdioxide en waterdamp uit.
  Onvoldoende zuurstoftoevoer maakt lucht muf. Een te hoge concentratie van CO2 in de lucht zorgt voor minder concentratie en voor hoofdpijn. Daarom is ventileren zo belangrijk voor het creëren van een aangename en gezonde leefomgeving.
 3. Elk gezin produceert per dag zo’n 10 liter woonvocht door te koken, te wassen, te douchen, te ademen ... De relatieve vochtigheid van de lucht wordt daardoor te hoog en is slecht voor de gezondheid. Door te ventileren en de vervuilde lucht af te voeren vermindert de kans op geuren en allergieën. Bovendien wordt condensatie en schimmelvorming op de muren vermeden.
 4. Hinderlijke of schadelijke stoffen die in de woning vrijkomen, zoals formaldehyde, xyleen en tolueen uit de diverse nieuwe bouwmaterialen, of ammoniak uit poets-middelen die we gebruiken,  vervuilen in sterke mate de binnenlucht van een woning en zijn schadelijk voor de gezondheid.  Door ventilatie  krijgen deze chemische stoffen geen kans om te blijven en zich op te stapelen.

Voordelen van ventileren

 • Vervuilde lucht wordt automatisch afgevoerd en continu vervangen door frisse lucht
 • Voorkomt hoofdpijn en ademhalingsproblemen
 • Condens en schimmelvorming worden tegengegaan
 • Beschermt tegen CO-vergiftiging
 • Belangrijke energiebesparing doorwarmterecuperatie van afvoerlucht
 • Schadelijke stoffen en fijnstof worden gefilterd

Hoe ventileren

Minimaal en gecontroleerd ventileren is meer dan vensters en deuren openzetten. Een gecontroleerde ventilatie zorgt voor het evenwicht tussen voldoende en niet overmatig ventileren. Dat is belangrijk om het energieverlies te beperken.

Het principe van een goede basisventilatie is gebaseerd op:

 • de toevoer van verse lucht
 • de doorstroming van lucht in de woning
 • de afvoer van vervuilde lucht

Verse lucht wordt toegevoerd via droge ruimten: woonkamer, slaapkamers, bureau ...

Deze verse lucht moet via de tussenruimten (gang, trappenhal ...) kunnen doorstromen naar de natte ruimten: keuken, badkamer, toilet, wasruimte, doucheruimte ... Vanuit de natte ruimten wordt de vochtige, vervuilde lucht afgevoerd.

 

Ventilatiesystemen C & D

Natuurlijke toevoer van verse en mechanische afvoer
Er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren.  Mechanische afvoer van vervuilde lucht in natte ruimten door een ventilator.

Pro en contra : 

 • diverse vochtige ruimten kunnen afgezogen worden met een unit
 • relatief eenvoudig om te installeren
 • weinig onderhoud
 • weinig electriciteitsverbruik
 • wel energieverlies door de afvoer van warme lucht en de aanvoer van koude lucht
 • ongefilterde lucht komt binnen
 • geluid komt binnen via de raamroosters

Bepaalde vraaggestuurde C systemen zorgen voor een uitgekiende ventilatie die meer of minder werkt naargelang de nood er is, zoals aanwezigheid in de woning, vochtdetectie, CO2 detectie enz.

Deze systemen zijn energetisch beter dan een eenvoudig C systeem, en zorgen voor een correct binnenklimaat

Ventilatiesysteem C

Mechanische toevoer van verse lucht en mechanische afvoer van vervuilde lucht
Een systeem D of balansventilatie, bestaat hierin dat verse lucht wordt aangevoerd en vervuilde lucht wordt afgevoerd met een ventilator.
Deze ventilatoren zitten in een centraal toestel dat meestal ook uitgerust is met warmterecuperatie. Hierbij wordt lucht afgezogen in de natte ruimten zoals de keuken, wc, badkamer en wasplaats. Deze lucht passeert in de warmtewisselaar waarbij de warmte uit de lucht afgegeven wordt aan verse lucht die binnenkomt. De lucht vermengt zich dus zeker niet, maar geeft wel zijn warmte af aan de koude lucht die binnenkomt en dit met een rendement tot 95%. De verse lucht die hiermee dus gratis verwarmd wordt, gaat naar de droge ruimten zoals living, bureau en slaapkamers.

Tijdens de zomer biedt een systeem D het omgekeerde effect: gratis koeling door middel van de zomer bypass.

Een balanssysteem met warmterecuperatie is daarmee het een comfortabel en energievriendelijk ventilatiesysteem voor een woning. Continue aanvoer van verse voorverwarmde lucht zorgt voor de verwijdering van het overtollige vocht en slechte geuren in huis. En dit zonder warmteverlies.

Belangrijkste voordelen van een systeem D

 • Geen ventilatieroosters nodig in de ramen, en daarmee vermijden dat koude, stof en geluid binnenkomt
 • Continue verversing van de binnenlucht zonder warmteverlies
 • Energiebesparing door de warmterecuperatie
 • Mogelijkheid om de lucht te filteren van pollen en stuifmeel, en daarmee allergieën of hooikoorts vermijden
 • Gratis koeling tijdens de zomer

 Nadelen van een systeem D

 • Meer onderhoud nodig : filters dienen tweemaandelijks gestofzuigd te worden (maar daarmee komt het stof van de buitenlucht wel niet in de woning)
 • Meer electriciteitsverbruik
 • Duurder bij aankoop, doch terugverdienbaar door de energiebesparing
 • Verkeerde installatietechniek kan leiden tot klachten zoals geluid.  Kies dus voor een erkende installateur die u de nodige garanties kan bieden.
Ventilatiesysteem D
Uit
Basispagina met zijbalk